Ziek- en absentiemelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken of een gedeelte van de schooltijd moet verzuimen, verzoeken wij u dit telefonisch door te geven (0548-612045).

Als een kind zonder bericht afwezig is, wordt er door de school contact opgenomen met de ouders/verzorgers.