O.V.

Oudervereniging
ouderraadrietslenke@skot.nl
Op onze school is een oudervereniging actief. Elke ouder die een kind op school heeft is automatisch lid. In de loop van ieder schooljaar wordt gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018 – 2019 bedraagt €41,- per kind.

Indien uw kind instroomt gedurende het schooljaar wordt onderstaande staffeling gehanteerd:
-    December/januari    €31,- per kind
-    Februari/maart        €21,- per kind
-    April/mei        €11,- per kind
-    
Bij voorkeur ontvangen wij de voor u geldende bijdrage op ons bankrekeningnummer
NL86RABO03273.67.202 ten name van Oudervereniging De Rietslenke, te Nijverdal. Graag zouden wij uw bijdrage voor eind november ontvangen.

Wilt u de naam en het groepsnummer van de leerling(en) vermelden bij de betaling. Dit
maakt het verwerken in onze administratie een stuk gemakkelijker.
(Dus zit uw kind in groep 3 bij juf Jessica en juf Ilse, dan graag als volgt vermelden: Voornaam Achternaam, 3JI)
 
De leden van de oudervereniging zijn de contactpersonen die mede verantwoordelijk zijn voor een aantal activiteiten bijv. Kerstmis, Sinterklaas en avondvierdaagse. Zij zijn het aanspreekpunt voor de teamleden. De oudervereniging beheert de ouderbijdrage en bekostigt daarmee haar activiteiten. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de jaarvergadering vastgesteld.
Ook heeft de oudervereniging inkomsten door jaarlijks een eenmalige activiteit te organiseren (Bijv. een sponsorloop of kaartenactie). Uit de inkomsten van de oudervereniging worden diverse activiteiten bekostigd, zoals: sinterklaas, jeugddriedaagse groep 8, schoolreisjes, excursies groep 5 en 6, werkweek groep 7, kerst en de paasmaaltijd. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen schooljaar en ligt de begroting voor het lopende schooljaar ter inzage.

Bij de activiteiten die worden georganiseerd, is vaak hulp van ouders nodig. Aan het begin van het schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld zich op te geven om te helpen bij een aantal activiteiten. Uw vragen, ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de ouderraad. Zij neemt deze reacties in behandeling of legt ze voor aan de leerkrachten of de MR. Het e-mailadres van de oudervereniging is: ouderraadrietslenke@skot.nl .
 
De ouderraad wil een aanspreekpunt zijn voor alle leden van de oudervereniging. Voor de samenstelling van het bestuur van de oudervereniging verwijzen we naar de informatiegids.