BSO

Voor- en naschoolse opvang
Alle basisscholen zijn per 1 augustus 2007 verantwoordelijk voor het aanbieden van voor- en naschoolse opvang. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand heeft ervoor gekozen, dat iedere individuele school de ouders verwijst naar de dichtstbijzijnde instantie voor deze opvang.
                                     

Het bestuur van onze Stichting heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Kinderopvang West Twente volgens het Makelaarsmodel Buitenschoolse Opvang. Het convenant tussen het schoolbestuur en de Stichting Kinderopvang West Twente is op 16 april 2007 ondertekend. De overeenkomst heeft de goedkeuring van de (G)MR en ligt op school ter inzage. Het houdt in grote lijnen in dat het kinderopvangbedrijf de voor- en naschoolse opvang regelt. De ouders regelen zelf met de kinderopvang op welke dagen en welke tijden zij opvang wensen.

Stichting Kinderopvang West Twente verandert per januari 2017 in Columbus Junior 

Voor informatie: 0548-632300

 Website www.columbusjunior.nl
 E-mail info@columbusjunior.nl

More for kids:

Website www.kinderopvangmoreforkids.nl
E-mail info@kinderopvangmoreforkids.nl