Week van het geld

Deze week zijn we op school bezig geweest met "de week van het geld."
In de kleutergroepen hebben we een echte "winkelhoek". 
In de groepen 3 hebben de kinderen zelf geld gekregen en kunnen ze deze week dat geld gebruiken voor bijvoorbeeld 10 minuutjes op de computer. Ook kunnen ze geld verdienen door het werk op tijd in te leveren.
In de groepen 6 tot en met 8 hebben de kinderen samen met een medewerker van de bank de Cashquiz gespeeld. In groepjes hebben ze verschillende geldvragen beantwoord. Ook hebben we getest of je een rekenmeester, spaarder bent of juist een Big Spender.